Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Inschrijven

Binnenkort bij BVT
  

Het nieuwe bowlingseizoen staat weer voor de deur en daarmee zal ook de contributie moeten worden voldaan.

Zoals bij de meeste sportverenigingen, bestaat het grootste deel van de inkomsten van Bowling Vereniging Tilburg uit contributiegelden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

Ongetwijfeld bij jullie bekend, heeft de NBF-Bondsvergadering 2018, destijds besloten dat het lidmaatschap van de NBF in totaal met 10,00 EUR dient te verhogen om de noodlijdende NBF de winter door te helpen. De verhoging zal echter wel gefaseerd gebeuren, te weten 5,00 EUR per 1 september 2019 en  5,00 EUR per 1 september 2020. De eerste verhoging is verwerkt in de BVT contributie voor het aankomende seizoen 2019/2020.

Soort lidmaatschap Contributie
Senioren 18 tot en met 21 jaar € 59,00
Senioren 22 jaar tot en met 64 jaar € 64,00
Senioren 65 en ouder € 59,00
Jeugd € 46,00
Dubbellidmaatschap € 40,00

 
Opgelet: Voor nieuwe leden bedraagt de contributie plus 5,00 EUR voor het inschrijven.

De contributie dient uiterlijk 16 augustus 2019 te zijn ontvangen op rekeningnummer NL56INGB0003483058 t.n.v. Bowlingvereniging Tilburg onder vermelding van uw voor- en achternaam en NBF pasnummer.

Indien u niet heeft betaald bent u niet speelgerechtigd. U kunt derhalve niet deelnemen aan de door de BVT georganiseerde huisleagues en/of door de NBF georganiseerde competities en/of toernooien.

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen er zorg voor te dragen dat dit vóór 31 juli 2019 bij het bestuur is gemeld. Dit moet per e-mail  of per post via Henriëtte Ronnerstraat 33, 5038 KH Tilburg. Bij te late afmelding is altijd de gehele contributie afdracht verschuldigd.