Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Inschrijven

Binnenkort bij BVT
  

In deze roerige tijd hebben we gelukkig het bowlen weer deels (individueel) op kunnen pakken. Als bestuur van onze vereniging zijn wij achter de schermen druk bezig geweest met het mogelijk maken van deze hervatting van het bowlen, het afronden van het huidige seizoen en het doorkijken naar het aankomende seizoen.

Onderdeel van deze doorkijk naar aankomend seizoen is het vaststellen van de contributie. Zoals bij de meeste sportverenigingen, bestaat het grootste deel van de inkomsten van Bowling Vereniging Tilburg (“BVT”) uit contributiegelden. De contributie wordt normaal vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Algemene ledenvergadering
In verband met het coronavirus hebben wij de mogelijkheid om een (digitale) algemene ledenvergadering te organiseren of om besluitvorming uit te stellen. Aangezien er geen noodzaak is om bij elkaar te komen én de vakantieperiode is aangebroken, kiest het bestuur ervoor om het houden van een algemene ledenvergadering uit te stellen naar woensdag 26 augustus 2020.

Contributie
Het bestuur stelt voor om vanwege de bijzondere omstandigheden de contributie in het komende seizoen 2020-2021 niet te indexeren met uitzondering van de door de Nederlandse Bowling Federatie verhoging van € 5,00 conform eerder gemaakte afspraken bondsvergadering 2018.

Voor alle leden, die lid waren van de BVT in seizoen 2019-2020, geldt in seizoen 2020-2021 een eenmalige korting van 25% op de BVT-contributie. Dit als compensatie voor de verenigingsactiviteiten die niet hebben kunnen plaatsvinden als gevolg van de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus.

Rekenvoorbeeld contributie senioren 22 t/m 64 jaar:
Nieuwe leden: NBF € 40,75 + BVT € 28,35 = Totaal € 69,10
Bestaande leden: NBF € 40,75 + BVT € 21,26 (28,35 x 0,75 = 21,26) = Totaal € 62,01

Wij hopen hiermee u, als lid, enigszins te kunnen bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen tijd en richting de toekomst.

De contributie voor het seizoen 2020-2021 bedraagt:

Lidmaatschap Contributie
(nieuwe BVT-leden)
Contributie
(bestaande BVT-leden) 
Jeugd € 51,00 € 45,88
Senioren 18 t/m 21 jaar € 64,00 € 56,91
Senioren 22 t/m 64 jaar € 69,10 € 62,01
Senioren 65 jaar en ouder € 64,00 € 56,91
Dubbelleden € 41,95 € 34,86


Voor nieuwe NBF-leden bedraagt de contributie plus 5,00 EUR (entreekosten) voor het inschrijven.

De contributie dient uiterlijk 31 augustus 2020 te zijn ontvangen op rekeningnummer NL56INGB0003483058 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Bowlingvereniging Tilburg onder vermelding van uw voor- en achternaam en NBF pasnummer.

Indien u niet heeft betaald bent u niet speelgerechtigd. U kunt derhalve niet deelnemen aan de door de BVT georganiseerde huisleagues en/of door de NBF georganiseerde competities en/of toernooien.

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen er zorg voor te dragen dat dit vóór 1 september 2020 bij het bestuur is gemeld. Dit moet per e-mail of per post via Henriëtte Ronnerstraat 33, 5038 KH Tilburg. Bij te late afmelding is altijd de gehele contributie afdracht verschuldigd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Bowling Vereniging Tilburg