Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Inschrijven

Binnenkort bij BVT
  

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 augustus 2020.

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Tilburg. Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 26 augustus 2020, Dolfijn l the plays to be Ringbaan Oost 2A, 5013 CA Tilburg. Aanvangstijd 20:00 uur.

 Agenda

 • Opening
 • Mededeling
 • Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019
 • Verslag Financiële zaken 2019
  • Eindbalans boekjaar
  • Verslag kascommissie
 • Begroting 2020
 • Verslag Ledenadministratie
  • Contributie- en huisleaguetarieven 2020/2021
 • Verslag Wedstrijd- en jeugdzaken
 • Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar:
   • Frits Verkooijen als lid van het bestuur in de functie Algemene zaken (i.p.v. Penningmeester).
   • Remco Verhoeven als lid van het bestuur in de functie Penningmeester (i.p.v. Ledenadministratie).
  • Aftredend:
   • Thijs Kruiver als lid van het bestuur in de functie Algemene Zaken.
  •  Aantredend:
   • Berrie van Strien als lid van het bestuur in de functie Ledenadministratie.

Tegenkandidaten kunnen, met inachtneming van het gestelde in de statuten, zich aanmeldentot uiterlijk een week voor aanvang de vergadering bij het bestuur

 • Rondvraag
 • Sluiting

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Berry Termeer
Voorzitter Bowling Vereniging Tilburg