Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Binnenkort bij BVT
  

De tarieven van de BVT en de NBF voor het seizoen 2022-2023 zijn bekend. De penningmeester verzoekt iedereen tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2022, d.d. 1 juni 2022. zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld.

Soort lidmaatschap Contributie
Senioren 18 tot en met 21 jaar € 46,70
Senioren 22 jaar tot en met 64 jaar € 51,95
Senioren 65 en ouder € 46,70
Jeugd € 41,40
Dubbellidmaatschap € 24,00
Eénmalige administratiekosten voor nieuwe leden € 5,00


De contributie dient uiterlijk 26 augustus 2022 te zijn ontvangen op rekeningnummer NL56INGB0003483058 t.n.v. Bowlingvereniging Tilburg onder vermelding van uw voor- en achternaam en NBF pasnummer.

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen er zorg voor te dragen dat dit uiterlijk 26 augustus 2022 bij het bestuur is gemeld. Dit moet per e-mail . Bij te late afmelding is altijd de gehele contributie afdracht verschuldigd.