Uitnodiging algemene ledenvergadering op woensdag 29 mei 2024.

Graag nodigt het bestuur van Bowling Vereniging Tilburg haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 29 mei 2024. De vergadering begint om 20.00 uur op Dolfijn l the plays to be. Inloop vanaf 19.45 uur. De koffie staat klaar.

Op de agenda dit jaar de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Mededelingen / ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen - algemene ledenvergadering 24 mei 2024
 4. Financieel verslag 2023, verslag van de kascommissie (met decharge voor het bestuur)
 5. Aanstelling kascommissie 2024
 6. Begroting 2024 en vaststelling contributie 2024-2025
 7. Verslag ledenadministratie
 8. Verslag wedstrijdzaken
 9. Verslag jeugdzaken
 10. Verslag van de vertrouwenscontactpersoon
 11. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Het bestuur nodigt je uit om na afloop nog even na te praten en een drankje te drinken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Berry Termeer (voorzitter), Stephan van Bezouw (penningmeester), Remco Verhoeven (financiƫle- en ledenadminstratie), Wesley Selier (secretaris, wedstrijdzaken) en Caroline Bakx (jeugdzaken)