Op 29 mei vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging plaats.

We hebben teruggeblikt op het afgelopen jaar maar ook vooruit gekeken naar het komend seizoen. Daarnaast werden de aanwezige leden op de hoogte gebracht van hoe de vereniging ervoor staat. Er werd gestemd op de jaarrekening van 2023, de begroting van 2024, en de contributie 2024-2025.

Tijdens de algemene ledenvergadering werden de volgende leden in het zonnetje gezet:

  • Miranda Dingenouts, vrijwilliger van het jaar
  • Eric Nendels, erelid
  • Antoine van Gool, erelid

alv2024

Miranda heeft gedurende de afgelopen jaar de functie van vertrouwenscontactpersoon opgezet. Dit heeft ze met veel enthousiasme en buitengewoon gedaan. Het bestuur is daarom erg blij met haar bijdrage.

Eric en Antoine hebben deze eervolle titel te danken aan bijzondere diensten en langjarige inzet voor de vereniging en dan met name voor de jeugdafdeling van de vereniging. Voor deze inzet is het bestuur de nieuw benoemde ereleden zeer erkentelijk.

Was je niet aanwezig bij de algemene ledenvergadering, maar wil je toch volledig op de hoogte zijn van wat er is besproken? Download hier de notulen en de presentatie.

Notulen ALV 2024

Presentatie ALV 2024