Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Inschrijven

Binnenkort bij BVT
  

Op 31 maart jl. heeft de algemene ledenvergadering van de vereniging plaatsgevonden. Normaliter georganiseerd op de bowlinglocatie van Dolfijn, maar dit keer in de vorm van een interactieve Microsoft Teams vergadering met 18 aanwezige leden. We hopen volgend jaar weer fysiek samen te mogen komen.

Door een goede en strakke voorbereiding is deze algemene ledenvergadering prima verlopen. Belangrijke agendapunten waren het financieel verslag over het afgelopen boekjaar. De balans en resultatenrekening alsmede een begroting voor het huidige boekjaar. Contributieafdracht aan de BVT voor het seizoen 2021-2022. Opheffen van de dinsdagavond trio league. Gewijzigde opzet donderdagavond trio league en de komst van een nieuwe dinsdagavond dubbel league.

Heeft u de algemene ledenvergadering gemist of wilt u het nog even teruglezen? De notulen kunt u via de button onderaan het artikel downloaden, mits u een geregistreerd lid bent en ingelogd op deze website. De belangrijkste punten lichten we hier ook even toe:

De besmettingen dalen, maar nieuwe coronavarianten winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten zijn (volgens het RIVM) besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown tot en met 2 maart verlengd.

De routekaart met coronamaatregelen heeft een update gehad. Het kabinet zal deze bijgewerkte routekaart gebruiken bij de toekomstige besluitvorming over versoepelen of aanscherpen van maatregelen. Het BVT bestuur hanteert dezelfde routekaart met wat er kan en mag, passend bij wat het kabinet aan beperkende maatregelen voor de sport (en horeca) voorstelt.

De persconferentie van dinsdag 12 januari bracht geen nieuwe maatregelen of versoepelingen. Het maatregelenpakket zoals dat is benoemd op 14 december blijft in elk geval van kracht tot en met 9 februari.

We bevinden ons midden in de coronacrisis, een onwerkelijke periode. Onzeker, ongrijpbaar en niemand weet hoelang dit gaat duren. Waarschijnlijk zal deze onzekere tijd nog wel even aanhouden en wie weet komen er opnieuw nieuwe maatregelen of worden de huidige maatregelen opnieuw verlengd. Het kabinet en andere instanties zoals het NOC*NSF en de Nederlandse Bowling Federatie bekijken van dag tot dag wat nodig is in deze crisistijd. Wij volgen dit uiteraard, zodat we jullie kunnen blijven informeren.

Vanaf vandaag (15 december) gaat Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de bowlingsport betekent dit dat voor een periode van vijf weken bowlen niet is toegestaan of überhaupt niet mogelijk is door sluiting van de bowling op last van het kabinet. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus in Nederland zijn er wellicht in januari versoepelingen mogelijk.

Deze strenge lockdown is een bittere pil. Alleen als we onze aan de maatregelen houden komen we uit deze ellende. Denk aan elkaar, je familie, de ondernemer om de hoek en aan jezelf. We komen hier doorheen. Met elkaar. Voor elkaar. Samen.

Allereerst hoop ik van harte dat jullie allen deze nare coronatijd in goede gezondheid doorkomen. Hier en daar weet ik dat sommigen van ons in meer of mindere mate gezondheidsklachten hebben. Als het je treft is veel onzeker en brengt het zorgen met zich mee. Helaas zijn we er voorlopig nog niet vanaf. Sterkte gewenst.

Het coronavirus heeft heel Nederland in zijn greep en daarmee ook onze vereniging. We beseffen maar al te goed dat (samen) bowlen een uitlaatklep is, zowel geestelijk als fysiek, en die uitlaatklep hebben we juist nu zo nodig. Ook het feit dat mensen door te bowlen blijven bewegen is belangrijk, net als het sociale contact dat bowlen op en achter de bowlingbaan met zich meebrengt.

Samen bowlen, samen bewegen is de reden van dat zoveel mensen lid zijn van onze mooie vereniging. Dat is wat we nu het meeste missen.