Ondanks de zomerse temperaturen wil ik jullie toch al een beetje extra warm laten lopen voor het Openingstoernooi dat wij op zondag 2 september a.s. zullen organiseren. Dit is een paar dagen voordat de competitie van start zal gaan en is dus een mooie gelegenheid om te gaan bowlen!

In verband met de vakanties zal de mail met alle informatie pas begin augustus aan u verstuurd worden, vanaf dat moment kunt u ook inschrijven voor dit unieke toernooi. We hebben een leuke opzet bedacht en willen er een echt verenigingstoernooi van te maken. Noteer het dus al in uw agenda: zondag 2 september 2018: Openingstoernooi BVT.

Ik wens iedereen nog een fijne vakantie, en tot binnenkort!

Berry Termeer

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en daarmee zal ook de contributie moeten worden voldaan.

Zoals bij de meeste sportverenigingen, bestaat het grootste deel van de inkomsten van Bowling Vereniging Tilburg uit contributiegelden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt:

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. U heeft er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij een privacyverklaring opgesteld.

Wat betekent dit voor u?

Bewust of onbewust deelt u als lid van Bowling Vereniging Tilburg persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.  

Voor ik op vakantie nog een bericht van jullie voorzitter. We hebben een druk bowlingjaar achter de rug met de start in Eindhoven van onze competitie en later in het jaar de opening van onze "plays to be" in Tilburg. Een prachtig nieuw centrum waar we met BVT-leden veel werkzaamheden hebben verricht om de bowling op tijd open te krijgen, containers gevuld met puin en gordijnen opgehangen en een openingstoernooi georganiseerd. Vanaf januari 2018 onze eigen competitie opgestart op dinsdag en donderdag en de jeugd op woensdag.

Nu is het zover dat op woensdag 30 mei 2018 onze Algemene Ledenvergadering wordt gehouden en daarbij zijn jullie leden allemaal uitgenodigd. Ik zou dus zeggen kom allemaal, want er zijn wat veranderingen aan het komen op het gebied van privacy en contributie aanpassing. Vorig jaar waren er slechts 6 leden op de Algemene Ledenvergadering 2017, dat is erg weinig, maar we hadden toen ook geen bowling in Tilburg.

Nu dus wel, WE ZIJN WEER THUIS!!! Dus kom allemaal om je bestuur, en niet te vergeten jullie vrijwilligers, te steunen op woensdag 30 mei a.s. zodat alle uren die wij in onze vereniging steken door jullie gewaardeerd worden.

Met vriendelijke groeten,
Berry Termeer

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 mei 2018.

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Tilburg. Deze vergadering zal worden gehouden op 30 mei 2018, Dolfijn l the plays to be Ringbaan Oost 2A, 5013 CA Tilburg.

De 1e verdieping is open vanaf 19:15 uur en de vergadering zelf vangt aan om 19:30 uur.