Bowling Vereniging Tilburg is op zoek naar een nieuwe secretaris. Samen met de voorzitter en penningmeester draag je bij aan het 'dagelijks' besturen van Bowling Vereniging Tilburg.

Wat houdt het in? Als secretaris ga je besturen. Als aanspreekpunt voor leden, commissies en bestuursleden zorg je dat het bestuur geïnformeerd blijft en dat stukken op de vergadering geagendeerd worden.

De tijdbesteding is +/- 1,5 uur per week. 

Interesse? Neem voor een vrijblijvend gesprek over deze bestuursfunctie contact op met 

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). 

Wie werkt met gegevens van personen, heeft te maken met de regels rond privacy. Ook voor Bowling Vereniging Tilburg is het daarom belangrijk te weten hoe die regels er uit zien en waarmee rekening moet worden gehouden.

Wat verandert er?

Alle organisaties in de EU, dus ook Bowling Vereniging Tilburg, moeten nadenken over en vastleggen welke persoonsgegevens van leden én vrijwilligers we bewaren en hoe we die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s:

  1. Het bewaren van persoonsgegevens
  2. Het beschermen van persoonsgegevens
  3. Het melden van datalekken melden bij de toezichthouder

Ger van der Loo (47 jaar) keert per direct terug als jeugdtrainer.

In overleg met het bestuur, en actieve jeugdtrainers Eric Nendels en Antoine van Gool, is overeengekomen dat Ger zich als gediplomeerde jeugdtrainer zal gaan ontfermen over de jongste jeugdleden.

Het bestuur wenst Ger veel succes met zijn rol en hoopt op nieuwe successen.

Het speelschema voor de leagues in Eindhoven is aangepast in verband met de aangepaste opleveringsdatum van Dolfijn.

Er is druk overleg geweest het bestuur over de aanpassingen in het speelschema welke noodzakelijk zijn geworden na het bekendmaken van de bouwwerkzaamheden enkele weken vertraging hebben opgelopen, waardoor de oplevering van het pand is uitgesteld.

Het speelschema van de jeugd- en donderdagleague in Eindhoven is aangepast en definitief vastgesteld. Voor de jeugdleague betekent dat er twee woensdagen zijn toegevoegd aan het bestaande speelschema, te weten: 3 en 17 januari 2018. Voor de donderdagleague is dit 4 en 18 januari 2018.

Hier vind je het speelschema.

NBF pasgemiddeldes zijn bekend. Wie zijn de Tilburgse toppers? 

De NBF verwerkt alle scores van bowlers in huisleagues, kampioenschappen en toernooien in een scoreadministratie. Op basis hiervan wordt het pasgemiddelde berekend.

Het onderstaande overzicht bevat de gemiddeldes van leden over het seizoen 2016/17. Deze gemiddeldes staan op het NBF-ledenpas van het seizoen 2017/18.