Het is alweer bijna september en dat betekent dat een nieuw bowlingseizoen voor de deur staat. De één zal er nog niet aan moeten denken, bij de ander begint het alweer te kriebelen. Bij het bestuur zijn alle voorbereidingen in volle gang om het iedereen zo goed mogelijk naar zijn zin te maken.

Ledenadministratie

Per 1 september moet de ledenadministratie van onze bowlingvereniging up-to-date zijn. Dat is het moment dat de facturering voor het nieuwe seizoen loopt. Het merendeel heeft tijdig de contributie tijdig betaald, echter nog niet iedereen. Lees hier meer over contributie 2018-2019.

Vergeet je niet om tijdig te betalen?

Het tijdig betalen van de contributie blijft de verantwoording van elk lid, evenals het tijdig afmelden (afmeldingstermijn is inmiddels verstreken). Het bestuur heeft besloten dat bij nalatigheid in de nakoming van de contributieverplichting voortaan het lid zonder pardon wordt afgemeld bij de Nederlandse Bowling Federatie. Dit om financiële risico's te beperken aangezien de Nederlandse Bowling Federatie op haar beurt de BVT factureert m.b.t. de verschuldigde contributie.

Indien je door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je tijdig, dat wil zeggen vóór 17 augustus 2018, contact op te nemen met Ledenadministratie in de persoon van Remco Verhoeven (). Deze zal met je overleggen of een betalingsregeling mogelijk is, en zo ja, in welke vorm deze kan worden gegoten.

Lees hier meer over contributie 2018-2019

Ondanks de zomerse temperaturen wil ik jullie toch al een beetje extra warm laten lopen voor het Openingstoernooi dat wij op zondag 2 september a.s. zullen organiseren. Dit is een paar dagen voordat de competitie van start zal gaan en is dus een mooie gelegenheid om te gaan bowlen!

In verband met de vakanties zal de mail met alle informatie pas begin augustus aan u verstuurd worden, vanaf dat moment kunt u ook inschrijven voor dit unieke toernooi. We hebben een leuke opzet bedacht en willen er een echt verenigingstoernooi van te maken. Noteer het dus al in uw agenda: zondag 2 september 2018: Openingstoernooi BVT.

Ik wens iedereen nog een fijne vakantie, en tot binnenkort!

Berry Termeer

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en daarmee zal ook de contributie moeten worden voldaan.

Zoals bij de meeste sportverenigingen, bestaat het grootste deel van de inkomsten van Bowling Vereniging Tilburg uit contributiegelden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt:

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. U heeft er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij een privacyverklaring opgesteld.

Wat betekent dit voor u?

Bewust of onbewust deelt u als lid van Bowling Vereniging Tilburg persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.