Het bestuur van de BVT bestaat uit:

Functie Naam Bestuurslid sinds BVT e-mail
Voorzitter Berry Termeer 12-01-2017
Secretaris Stephan van Bezouw 29-05-2019
Penningmeester Remco Verhoeven 04-11-2015
Ledenadministratie Berrie van Strien 26-08-2020
Wedstrijdzaken en (social) media  Wesley Selier 06-05-2015
Algemene Zaken Frits Verkooijen 02-06-2016