De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013 van Bowling Vereniging Tilburg, gehouden op 28 mei 2013 zijn te vinden in de downloadsectie of via onderstaande link.