Via onderstaande tabbladen komt u bij de uitslagen van de TK Jeugd 2015

Via onderstaande tabbladen komt u bij de uitslagen van de TK Jeugd 2014

Approach (approotsjh - ook aanloop).
De ruimte die zich voor de foutlijn bevindt en die wordt gebruikt om de aanloop en de delivery te maken.

Arrows.
De driehoeken ingebed op de baan gebruikt om de bal op te mikken.

Babysplit.
De 2-7 split of 3-10 split.

Backup bal.
Een bal die van links naar de rechterzijde afbuigt voor een rechtshandige bowlingspeler, of van rechts naar linkerzijde voor een linkshandige bowlingspeler.

Backswing.
De slinger beweging naar achteren. (achterzwaai)

Balltrack.
Het gedeelte van de bal, dat in contact is met de baan Door het contact met de baan ontstaat er door allerlei krasjes een duidelijk zichtbaar balspoor.

Ballfit.
De manier waarop een bowlingbal geboord is.

Break point.
Het punt waar de bal naar de pins toe begint te hoeken.

Blindscore.
Wanneer een league speler "blind" is en zijn/haar weg niet kan vinden (dus niet kan komen die avond), wordt soms het gemiddelde van de bowlingspeler minus een afgesproken aantal pins gebruikt alsof hij/zij die score wierp bij het uitrekenen van het teamtotaal voor elk spel.

Brooklyn.
Tussen de 1-2 pin voor rechtshandige bowlers of tussen pin 1 en 3 voor linkshandigen.

Centerdot.
De middelste van elke rij dots, meestal groter dan de andere.

Chop.
Als je van een spare combinatie de voorste pin omgooid, terwijl één pin direct achter of direct links of rechts van de omgegooide pin blijft staan.

Curve.
De kromming die een bal maakt als deze zich met een boog naar de pins begeeft.

Dutch 200.
Een spel van precies 200 waarbij om en om strikes en spares worden gegooid.

Follow trough.
De armbeweging die gemaakt wordt na het loslaten van de bal.

Foul (Fout).
Het raken van de foutlijn of er overheen gaan bij het werpen van de bal.

Foutlijn.
De beperkende lijn tussen baan en approach.

Frame.
Het 10e deel van een game.

Game.
10 frames vormen een game.

Goot.
Halfronde groeven aan elke kant van de baan.

Gootbal.
Een bal die in de goot beland alvorens de pins te bereiken.

Handicap.
Een aanpassing in score aantekeningen om de concurrentie gelijk te maken, door pins in de score toe toevoegen door op een van te voren bepaalde berekeningsmethode.

Headpin.
Pin nummer één (de voorste pin op het pin deck).

Huis.
De bowlingonderneming of het gebouw waarin zich de bowlingbanen bevinden.

Kingpin.
Nummer 5 pin. Dit is een zeer belangrijke pin om een strike te veroorzaken: een te lichte pocketbal of een kleine afwijking zorgt er vaak voor dat deze pin blijft staan.

Lane.
(De baan) De oppervlakte waarop de bal wordt gerold.

League.
De georganiseerde competitie op een wekelijkse basis voor teams.

Lijn/Line.
De weg van de bal vanaf de approach tot aan het pindeck.

Misser.
Een fout in de tweede beurt, buiten een split.

Olie.
Vulling of veredelingsmiddel dat wordt gebruikt om de banen met een laag te bedekken.

Perfect game.
Een spel van alleen maar strikes dat wil zeggen, twaalf strikes achter elkaar gegooid die resulteren in de maximumscore bij het bowlen van 300.

Pindeck.
Gebied waarop de pins worden geplaatst.

Pocket.
Tussen de 1en 3 pin voor rechtshandige bowlers of 1 en 2 pin voor linkshandigen.

Six pack.
Zes opeenvolgende strikes!

Split.
Diverse combinaties van pins na eerste worp nog staan waarbij er enkele pins zijn omgegooid waardoor er ruimtes zijn ontstaan tussen de resterende pins. Als de headpin het nog staat heet het geen split.

Spot.
Een doel op de baan (gewoonlijk de pijlen of de punten) waar de bowlingspeler op mikt.

Strike.
Het neerhalen van alle tien de pins met de eerste worp.

Strike out/Uit striken.
Het maken van drie strikes in het tiende frame.

Turkey.
Drie opeenvolgende strikes.

Tijden

De competitie en trainingsavond is elke woensdag van 18.30 tot 20.00 uur.

 

Lidmaatschap en kosten

Als je lid wilt worden van de vereniging kan je sowieso altijd op woensdagavond terecht. Dan is het jeugdbestuur aanwezig en kun je gelijk de sfeer proeven van de bowling.

  • Lidmaatschap van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) en Bowling Vereniging Tilburg (BVT): bedraagt voor het seizoen 2018-19 € 41,00 (september t/m augustus). De eerste maal dien je ook € 5,- aan administratiekosten te betalen.
  • Jeugdcompetitie Bowling Vereniging Tilburg: € 22,00 per maand.

De competitie wordt gespeeld van september t/m mei. Dit betekent dat je voor een volledig seizoen € 198,- aan competitiekosten betaald.

Deelname aan huiswedstrijden zoals het Tilburgs clubkampioenschap en deelname aan wedstrijden georganiseerd door de NBF (of andere verenigingen) moeten altijd apart betaald worden. De deelname hieraan is niet verplicht.

Inschrijven kun je elke woensdagavond tijdens de jeugdcompetitie! Onderaan deze pagina staat een link naar het inschrijfformulier. Print dit formulier uit en neem het mee.

Ben je echt goed in bowlen dan kun je misschien ook wel in aanmerking komen voor een van onze jeugdteams die deelnemen aan een regionale competitie tegen teams van andere verenigingen.

Als je meer wilt weten kun je altijd terecht bij één van onze trainers en/of bestuursleden. Op woensdag zijn de trainers aanwezig en zij kunnen je altijd meer vertellen als je nog vragen hebt. Zij kunnen je vertellen wat er nog meer gebeurt binnen onze jeugdvereniging zoals toernooien binnens- en buitenshuis e.d. Hopelijk zien wij jou terug als nieuw lid van onze vereniging.

Download Inschrijfformulier Jeugd

Waarom niet in clubverband?

Wij hebben in Tilburg een vereniging met ongeveer 130 leden van jong tot oud. Ook hebben we een aparte jeugdafdeling met een eigen bestuurslid, commissie, trainers en begeleiders. Het bowlen voor de jeugd kan vanaf ongeveer 8 jaar en loopt door tot 18 jaar.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe jeugdleden. Wij hebben nu ongeveer 30 jeugdleden die elke woensdagavond bij elkaar komen om een competitie te spelen en om les te krijgen van gediplomeerden trainers. De tijden zijn elke woensdag van 18.30 tot 20.00 uur.

Meer informatie over de competitie en trainingen kan je hiernaast via het menu vinden. Heb je daarna nog steeds vragen stel ze via de contact pagina.

Subcategorieën