Zoals eerder aangekondigd heeft het bestuur het plan opgevat om een Openingstoernooi en Nieuwjaarsborrel te organiseren in de nieuwe Dolfijn bowling.

Het Openingstoernooi en Nieuwjaarsborrel vindt plaats op zondag 28 januari 2018, onder voorbehoud van tijdige oplevering pand. Noteert u deze datum maar vast in uw agenda!

Meer informatie volgt later.