De BVT kent een aantal ereleden. Zij hebben deze eervolle titel te danken aan bijzondere diensten en/of langjarige inzet voor de vereniging en/of bowlingsport in het algemeen.

Ereleden hebben alle rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de vereniging behoudens het stemrecht, tenzij zij tevens lid van de vereniging zijn, in welk geval zij eveneens stemrecht hebben. Ereleden zijn vrijgesteld van financiƫle verplichtingen jegens de vereniging.

Sinds de oprichting van de BVT zijn er hiervoor zo'n enkele leden benoemd. Uiteraard zijn zij tijdens de betreffende algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet en hebben de bijbehorende erelid-trofee ontvangen.

Hieronder volgt een overzicht van de ereleden van de BVT, met vermelding van het jaar waarin ze tot erelid werden gekozen:

  • Erevoorzitter - Dhr. Ton Zandboer (1987)
  • Erelid - Dhr. Wim Spapens (199?)
  • Erelid - Dhr. Luc Jansen (2019)
  • Erelid - Dhr. Frits Verkooijen (2022)
  • Erelid - Dhr. Antoine van Gool (2024)
  • Erelid - Dhr. Eric Nendels (2024)